‘Bloed in de rivier’

Lezing over een massale slavenopstand in de kolonie Berbice op 20 september In 1763 vond een grote slavenopstand plaats in de toenmalige Nederlandse kolonie Berbice in Zuid-Amerika. De buitenplaats Allemansgeest in Voorschoten werd bijna zestig jaar later omgedoopt...

OMD 2022 op Berbice

Na twee jaar is de buitenplaats weer geopend voor publiek op Open Monumentendag 2022 van 10 tot 4 uur op zaterdag 10 september (dus niet op zondag). De vrijwilligers van Berbice staan dan gastvrij voor u klaar om te laten zien wat een bijzondere en groene enclave dit...

‘Kolonialisme, slavernij en buitenplaatsen’

Op 22 juni vindt in het culturele programma van buitenplaats Berbice een lezing plaats door slavernijhistoricus Karwan Fatah-Black over de relatie tussen buitenplaatsen en landgoederen en de geschiedenis van slavernij en kolonialisme. De Voorschotense buitenplaats...

Fladderaars op Berbice

Berbice is sinds begin van dit jaar een Sovon telgebied geworden. Sovon is de landelijke organisatie die met behulp van vele vrijwilligers d.m.v. regelmatige tellingen de ontwikkelingen in de vogelstand bijhoudt. Als vrijwilliger van de Berbice nestkastjes groep loopt...

Werk aan de Weg

Het werk aan de riolering en herbestrating van de Leidseweg heeft erg veel tijd in beslag genomen. Voor de bewoners van de buitenplaats en de vrijwilligers was het verschillende keren een verrassing óf en hoe ze door de oprijlaan naar binnen konden komen. De opslag...