Keti Koti herdenking en viering op Berbice

4 juli 2024

In het voorjaar benaderde de burgemeester mw. Nadine Stemerdink de buitenplaats met het verzoek of de eerste Keti Koti bijeenkomst in Voorschoten op Berbice zou kunnen plaats vinden. Het bestuur heeft niet lang na hoeven denken en toegezegd dat we graag zouden meewerken. De naam van onze buitenplaats is nu eenmaal onlosmakelijk verbonden aan het slavernijverleden van ons land. Stan Dessens heeft deelgenomen aan de voorbereidingsgroep. Kenmerkend zou zijn dat het een herdenking en viering ineen zou zijn.

Op 28 juni heeft de herdenking/viering op Berbice plaats gevonden in aanwezigheid van ruim 50 personen. Als thema was gekozen voor ‘Verbinding’. Er waren toespraken, fluitspel, dans, gedichten en natuurlijk tot slot de heri-heri maaltijd. Ook was er in de oranjerie een tentoonstelling van schilderijen van Djon Louis Seedorf en sieraden van Nathalie Noslin.

Tussen de herdenking en de viering was een minuut stilte.

Het was een indrukwekkende en tegelijk kleurrijke/feestelijke bijeenkomt (zie foto).

Als dank overhandigde de burgemeester een viertal citrus planten aan de buitenplaats.

Wie meer wil weten over deze bijeenkomst, zij verwezen naar de website van de gemeente.

https://www.voorschoten.nl/eerste-keti-koti-in-voorschoten