Rozenadoptie

Het herstel van de rozentuin wordt deels gefinancierd door het rozenadoptieplan. Hierin kan iedereen die Berbice een warm hart toedraagt één of meerdere rozen adopteren en zo bijdragen aan het opnieuw leven inblazen van de rozentuin. Gaandeweg worden steeds meer plantvakken gereed gemaakt en beplant met rozen.

Wilt u ook een roos adopteren?
U kunt één of meer rozen adopteren voor 10 euro per rozenstruik. Bij adoptie van een of meerdere rozen ontvangt u een bevestiging. De opbrengst van het rozen-adoptieplan wordt geheel besteed aan de aankoop van rozen voor Berbice en het in stand houden van de rozentuin door de vrijwilligers.

Vul het onderstaande formulier in en maak het totaal bedrag over op de rekening van Berbice: NL46 INGB 0008 6756 48 onder vermelding van “rozenadoptie”. De naam van de betaler moet overeen komen met wat er in het formulier hieronder ingevuld wordt. Indien dit niet het geval is, graag vermelden bij “opmerkingen”.

Adopteer een roos

 

Uw gegevens

 

Verzenden

 
Rozen en oranjerie