Pieter de la Court van der Voort

Pieter de la Court van der Voort (1664-1739) was, via zijn vrouw, eigenaar van Berbice van 1688 tot 1716. De steenrijke Leidse lakenkoopman stond aan het hoofd van een internationaal handelsimperium. Hij had meerdere buitenplaatsen waaronder Berbice in Voorschoten en het inmiddels verdwenen Meerburg bij Zoeterwoude. Pieter en Sara waren met hun familierelaties, kapitaal en contacten diep geworteld in de Leidse elite.

Onder leiding van Pieter de la Court van der Voort, een fervent tuinier en bekend buitenplaatskenner, groeide het bezit uit tot een fraaie buitenplaats met een voor die tijd gebruikelijke formele tuinaanleg met oranjerie, schuitenhuis, boomgaarden, een ommuurde moestuin en meerdere experimentele leifruitmuren. De oranjerie van Berbice uit 1696 heeft hij ontworpen nadat hij rondgereisd had in Europa om kennis en inspiratie op te doen. Zijn internationale netwerk was groot en omvatte mensen als Tsaar Peter de Grote van Rusland, die zelfs naar Berbice kwam om de oranjerie te bewonderen. Pieter is de eerste die een ananas in Nederland tot bloei en vrucht heeft gekregen, wat in die tijd heel bijzonder was.

Het boek dat Pieter in 1737 heeft geschreven over de aanleg en opzet van buitenplaatsen, Byzondere aenmerkingen over het aenleggen van pragtige en gemeene landhuizen, lusthoven, plantagien en aenklevende cieraeden, is een cultuurhistorisch ijkpunt voor de tuingeschiedenis van onze Nederlandse buitenplaatsen. De oranjerie en de verschillende soorten tuinmuren die hij op  Berbice heeft laten bouwen, beïnvloedden de inrichting van buitenplaatsen in het westen van ons land. Zijn kennis over het kweken van (tropische) vruchten en zijn ideeën over de aanleg en opzet van buitenplaatsen, raakten wijdverbreid met de publicatie van zijn boek. Doordat het ook in het Frans en Duits werd vertaald en waarbij de tweede editie van supplementen werd voorzien, bereikte hij een ongekend breed publiek.

In 2014 verscheen een boek over Buitenplaats Berbice waarin onder andere het verhaal van Pieter uitgebreid staat beschreven.

Pieter de la Court van der Voort