Stichting tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen

De Stichting tot Behoud van Cultuurhistorische buitenplaatsen is opgericht in 2000 op initiatief van mejuffrouw Begeer. Bij haar overlijden in 2009 heeft zij de buitenplaats Berbice aan de stichting nagelaten. Het doel van de stichting is de instandhouding van de gehele buitenplaats en het behoud van de cultuurhistorische waarden op een buitenplaats voor toekomstige generaties.

De Stichting wil de bijzondere culturele en maatschappelijke rol die Berbice in het verleden heeft gespeeld op het gebied van cultuur, ambacht en wetenschap, nieuw leven in blazen.

Het bestuur bestaat uit

  • Remko Posthuma, voorzitter
  • Stan Dessens, penningmeester/secretaris
  • Michel van den Boer, algemeen bestuurslid

De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden.
De stichting heeft de status van culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat er belastingvoordelen zijn wanneer u een schenking doet. Meer informatie hierover vind u op de pagina legaten en schenkingen. Het fiscaal nummer van de stichting is 8089.22.622.

Meer informatie over de beleidsplannen, financiële nota en activiteiten van de stichting kunt u vinden op deze pagina

Vrijwilligers

Vele vrijwilligers helpen de stichting bij het beheer van de buitenplaats.

De tuinvrijwilligers gaan elke eerste zaterdag van de maand aan de slag in de tuin van Berbice. De werkzaamheden zijn erg divers en variëren van bramen en klimop verwijderen, hout kloven, harken, kappen en snoeien, tot wieden en planten. De vrijwilligers doen meer gespecialiseerd werk in b.v. het Rozenteam of het Leifruitteam, de Hakploeg, het Huisteam en het Klusteam. Vrijwilligers helpen  mee op Open Dagen en evenementen, en dragen zorg voor deze website en persberichten.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor Berbice. Het geld ontbreekt om alles door betaalde krachten te laten doen. Wat de krachten of kennis van de vrijwilligers te boven gaat, wordt uitbesteed, zoals de restauratie van het huis en het veilig omzagen voor grote bomen. Tot op heden zijn we blij met ieder vrijwilliger, die zich wil inzetten voor Berbice, en dat blijven we. Toch moet het “beheersbaar” blijven op de vaste zaterdag en daarom hebben we besloten voorlopig even geen nieuwe vrijwilligers erbij te vragen. Via info@buitenplaatsberbice.nl kunt u contact met ons opnemen.

Wij hopen zo met zijn allen Berbice net zo’n mooie toekomst als verleden te geven.

Werkgroep Historisch Berbice

De Werkgroep Historisch Berbice doet onderzoek naar de geschiedenis van Berbice.