Hoofdhuis

De buitenplaats dateert uit de 17e eeuw, maar het huidige hoofdhuis is pas in de 18e eeuw gebouwd. Het is niet onaannemelijk dat de basis van dit huis is gevormd in 1739 in opdracht van Jacob van Eijs, de toenmalige eigenaar van de buitenplaats. Twee jaar eerder had hij opdracht gegeven om langs de “Hooge Laen”, de huidige oprijlaan, een koetshuis te laten bouwen. Dit koetshuis is nog goed te zien als het rechter bouwhuis op de oudst bekende afbeelding van het hoofdhuis uit 1788 (zie hieronder).

In 1785 werd het hoofdhuis van binnen en van buiten aanmerkelijk verbouwd en verfraaid in opdracht van de eigenaresse Johanna Catharine à Marck. Het huis werd verhoogd met een borstwering en voorzien van een volledig nieuw dubbel zadeldak met “lantaarn” om daglicht toe te laten op de gang van de eerste verdieping. De achtergevel aan de parkzijde kreeg een nieuwe koepelvormige uitbouw en tevens een pronkgevel. Tijdens de restauratie van 2014-2015 zijn op het hoogste punt van het dak, in een loze ruimte boven de andere koepel aan de straatzijde, de namen gevonden van twee timmerlieden en de datum 15 augustus 1785. Na driehonderd jaar kwam deze datum dus letterlijk weer aan het licht.

Nog veel vragen over de bouw van het hoofdhuis blijven echter onbeantwoord. De Werkgroep Historisch Berbice onderzoekt de geschiedenis van de buitenplaats en hoopt tijdens de restauratie van het hoofdhuis door middel van voortschrijdend bouwhistorisch onderzoek nog meer tipjes van de sluier te kunnen oplichten.

Het huis heeft een grote restauratie ondergaan. Het unieke is, dat de tijd hier stil is blijven staan en de Oud-Hollandse cultuur op Berbice nog zichtbaar aanwezig is. Door het geringe onderhoud in de afgelopen eeuw zijn ook geen moderniseringen doorgevoerd. Daarom is Berbice een van de weinige huizen in Nederland waar je nog terug kunt in de tijd. Het is een plek waar geschiedenis bewaard is gebleven.

Het huis is niet toegankelijk voor bezoekers. De wens van de stichting is om het huis te herstellen, waarna er culturele activiteiten georganiseerd kunnen worden.