Historische moestuin

Vanaf de tijd dat Pieter de la Court van der Voort meer dan 300 jaar geleden eigenaar was van Berbice, was er een grote ommuurde moestuin gelegen voor de oranjerie, waar nu het rosarium is. Echter, in 1968 moest deze moestuin plaatsmaken voor een rozentuin als gevolg van de strijd van Mejuffrouw Begeer tegen de aanleg van de rijksweg N11 West. Vanwege het grote cultuurhistorische belang, is in 2016 begonnen met de aanleg van een nieuwe historische moestuin voor de retranchementmuur. Het ontwerp van de nieuwe moestuin is gebaseerd op het hoofdstuk Van het Teelen der Aerd- en Warmoes-Vrugten in de Saizoenen uit het boek Byzondere aenmerkingen over het aenleggen van pragtige en gemeene landhuizen, lusthoven, plantagien en aenklevende cieraeden van Pieter de la Court van der Voort uit 1737 over de aanleg en opzet van buitenplaatsen. Kenmerkend zijn lange plantenbedden, ook wel akkers genoemd, waarin groenten, kruiden en bloemen zo geplant worden dat ze elkaar versterken. Daarnaast zijn er brede zandpaden die worden geflankeerd door kleine fruitboompjes, ook wel naantjes genoemd. Veel van de planten uit het boek van de la Court zijn terug te vinden in de nieuwe moestuin, zoals aertisiokken, ajuin, andivie, aspergien, basilicum, bernagie, boonen, erreten en peulen, hysop, kapucynen, kool, look, melisse, pastinaken, pompoenen, prey, salade, schorsonere, spinagie, suikerwortel, venkel, en wortelen. Daarmee is de moestuin weer terug op Berbice. Een essentieel onderdeel van de buitenplaats cultuur.

Elke donderdag werkt een groep van ongeveer tien vrijwilligers in de moestuin. Ze planten, zaaien, oogsten en verwijderen onkruid met behulp van schoffels en harken. Ze gebruiken zelfgemaakte compost om de planten te voeden en de kwaliteit van de bodem te verbeteren. Door gewassen jaarlijks af te wisselen, voorkomen ze ziektes en uitputting van de bodem. In de afgelopen jaren is de oogst toegenomen en naast het gebruik door de vrijwilligers zijn er al verscheidene keren verse groenten gedoneerd aan de voedselbank in Voorschoten.

Rozentuin