Milieuvriendelijk composteren in de moestuin

29 oktober 2023

Gedurende het jaar is er een grote hoeveelheid organisch materiaal beschikbaar uit de moestuin, de rozentuin en het park van buitenplaats Berbice. Voorbeelden hiervan zijn uitgebloeide planten, onkruid, gemaaid gras, snoeiafval, dorre boombladeren en houtsnippers. Dit materiaal wordt op een composthoop gestort, waar het door micro-organismen en wormen wordt omgezet in humusrijke grond. De zelfgemaakte compost dient als voedingsstof voor planten en verbetert de bodemstructuur en het bodemleven.

Het storten van organisch materiaal op een grote hoop kan echter leiden tot een anaeroob rottingsproces, wat schadelijke broeikasgassen produceert. Om dit te voorkomen, is het belangrijk om het composteringsproces aeroob te laten verlopen. Dit kan worden bereikt door een mengsel van vochtig en droog, slap en stevig, koolstofrijk en stikstofrijk materiaal te gebruiken. De compost moet regelmatig worden omgezet om de micro-organismen van voldoende zuurstof en vocht te voorzien. Met meerdere compostbakken naast elkaar kan de inhoud gemakkelijk worden omgezet, wat de kwaliteit van de compost ten goede komt. Tevens wordt in bakken het vocht- en warmteverlies aan de randen beperkt.

Het composteringsproces in de moestuin bestaat uit de volgende stappen:

  1. Verzamelen: Organisch materiaal wordt verzameld, waarbij groen materiaal (rijk aan stikstof) en bruin materiaal (rijk aan koolstof) van elkaar gescheiden worden. Het materiaal wordt indien nodig in stukken geknipt of versnipperd.
  2. Opbouwen: In de eerste bak wordt het groene en bruine materiaal in dunne lagen afgewisseld. Elke laag wordt vochtig gemaakt, zodat het composteringsproces kan starten. Hierbij is het belangrijk om niet te veel water toe te voegen, om anaerobe rotting te voorkomen. Na ongeveer een week bereikt de composthoop een temperatuur tussen de 55°C en 65°C, wat ervoor zorgt dat de meeste ziektekiemen en zaden worden gedood.
  3. Omzetten: Na ongeveer vier weken is de composthoop ingeklonken en is de temperatuur gedaald tot onder de 30°C. De compost wordt dan omgezet naar de tweede bak, zodat er weer voldoende lucht bij het materiaal komt en het composteerproces doorgaat. De eerste bak kan dan worden gebruikt voor nieuw compostmateriaal. Na acht weken wordt de compost in de tweede bak omgezet naar de derde bak, waar het verder kan rijpen.
  4. Zeven: Na zes tot negen maanden is de compost voldoende gerijpt om gezeefd te worden. De gezeefde compost kan worden gebruikt als voedingsstof en bodemverbeteraar in de moestuin.

Eind 2022 zijn drie grote compostbakken vervaardigd uit gerecycled plastic afval geïnstalleerd in de moestuin van buitenplaats Berbice. Deze bakken werden in het voorjaar van 2023 in gebruik genomen. Tot nu toe (eind oktober 2023) zijn er zes nieuwe composthopen opgezet die naar schatting twee volle bakken (3 m³) gezeefde compost zullen opleveren.

 

Meer artikelen