Restauratie

Herleven, beleven en doorgeven van de rijke kunst en cultuur en het restaureren van de gehele buitenplaats Berbice (opstallen en park). Dat is kort samengevat de opgave waar de Stichting tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen voor staat. De stichting wil dit realiseren, maar doet dat niet alleen. Bestuursleden, vrijwilligers en experts werken hier allen hard aan mee om de buitenplaats Berbice te restaureren, te beschermen en zo voor de toekomst en de samenleving te behouden. Alleen met elkaar is de opgave te realiseren.

Groot onderhoud en restauratie, waarbij het authentieke moet worden behouden, is noodzakelijk om te voorkomen dat er onherstelbare schade ontstaat.

Voor meer informatie over de verschillende restauratie projecten zie de volgende links:

Hekwerk