Het Park

De komende jaren zijn veel werkzaamheden nodig voor herstel van het door Zocher sr. aangelegde park. We zijn daarom hard op zoek naar manieren om geld in te zamelen om deze werkzaamheden te financieren. Kijk voor meer informatie op Steun Buitenplaats Berbice.

De Stichting Particuliere Historische Buitenplaatsen (PHB) heeft in 2010/2011 een rapport uitgebracht over de historie van de buitenplaats en in het bijzonder de parkaanleg. Daarin zijn aanbevelingen gedaan voor het herstel en beheer van het park. De Stichting tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen heeft al een begin gemaakt met het uitvoeren van de aanbevelingen. Een voorbeeld hiervan is het park vervangen van de stalen brug over de beek in het door Zocher sr. ontworpen park.

Restauratie Zocherpark