Steun Berbice

Het beheer en behoud van de buitenplaats is niet alleen een zaak van de eigenaar of beheerder. Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om dit cultuurgoed te behouden voor de toekomst.

Om restauratie te kunnen bekostigen, zijn subsidies van overheden en gelden van fondsen van buiten hard nodig. We streven ernaar dat de stichting na restauratie het onderhoud zelf kan bekostigen.

Ook particuliere giften kunnen ons helpen bij het beheer van de buitenplaats. Zo wordt de rozentuin hersteld met de opbrengsten van het rozenadoptieplan. Ook is het mogelijk via legaten en schenkingen een bijdrage te leveren.

Wilt u Buitenplaats Berbice steunen? Stuur dan een mail naar info@vriendenvanberbice.nl. Dan krijgt u informatie over de verwachte bijdrage en wat de Vrienden mogen verwachten.