Legaten en schenkingen

De Stichting tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u giften aan Berbice voor 125% kunt aftrekken van de inkomstenbelasting.
Dat kan voor het volle bedrag via een overeenkomst waarin de gever belooft (minstens) vijf jaar lang een bepaald bedrag te schenken. Zonder zo’n overeenkomst zijn giften tot een bedrag van 1% van het jaarinkomen niet aftrekbaar; alle giften daarboven wel tot een maximum van 10% van het jaarinkomen van de gever.

Bij een 40% belastingtarief kost een gift van € 200 u dus netto € 100. Meer informatie met voorbeelden is te vinden op de website van de belastingdienst.

Het rekeningnummer van Berbice voor giften is NL46 INGB 0008 6756 48.
Het fiscaal nummer (nodig voor de vijfjarige overeenkomst) is 8089.22.622

Vrienden van Berbice
Eind 2015 is het genootschap Vrienden van Berbice opgericht om gelden in te zamelen voor speciale aankopen op cultuurhistorisch gebied en om culturele evenementen te helpen organiseren.

U kunt Vriend worden door een mail te sturen naar info@vriendenvanberbice.nl. Dan krijgt u informatie over de verwachte bijdrage en wat de Vrienden mogen verwachten.

 

Voorkant Huize Berbice