BATMEN m/v op vrijdag de 13e!

16 juli 2018

Op een maanloze avond, vrijdag 13 juli, verzamelde zich een groepje mensen bij de poort van Berbice. Zo rond middernacht vertrokken ze pas…Wat was dit voor geheimzinnigs? Bezoek van een geheim genootschap? Dit waren leden van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) te Leiden. Wat was hun doel?  Vleermuizen vinden en tellen! Hoe deden ze dat? Met een bat-detector!

De vleermuisexcursie avond op de buitenplaats Berbice was echt een succes. Nog bij daglicht kregen de onderzoekers een korte rondleiding over het terrein, zodat ze later in het donker hun weg zouden kunnen vinden. Bij thee en versgebakken scones bij het Schuytenhuis, gaf Stan van de Laan van de KNNV uitleg over de te volgen procedure. Een bat-detector is een slim apparaatje, tegenwoordig ook te gebruiken in aansluiting op een mobiele telefoon, dat met behulp van sonar de geluidjes van de verschillende vleermuizen herkent. Het maakt ook kaartjes waarop je de vliegroutes kunt zien.

Die avond werden  in totaal 5 soorten vleermuizen waargenomen op en rond de buitenplaats. Hieronder de bevindingen uit het verslag van Stan ven der Laan:

“Gewone dwergvleermuis: een aantal verblijfplaatsen en mogelijk een kraamverblijf op de buitenplaats, in totaal schat ik dat er zeker 15-20 op en rond de buitenplaats aanwezig zijn. Of deze jaarrond aanwezig zijn is niet zeker, het winterverblijf zou elders kunnen zijn.

Ruige dwergvleermuis: Een aantal waarnemingen op verschillende plekken. Een verblijfplaats op de buitenplaats sluit ik zeker niet uit maar geen grote aantallen.

Rosse vleermuis:  Deze soort vliegt vlak na zonsondergang uit en verlaat de buitenplaats om elders te gaan jagen, dit is vanaf het Nicolaespad goed te zien. Gisteravond merkte ik op dat een aantal dieren inderdaad wegvloog maar er bleven ook enkele achter op de buitenplaats. Ik vermoed een kraamverblijf op de buitenplaats en dat de achterblijvende dieren net uitgevlogen jongen zijn die nog niet mee gaan op jacht. Ik totaal verwacht ik een kolonie van 10-15 dieren. Een winterverblijf is niet uit te sluiten.

Laatvlieger: Enkele waarnemingen later op de avond, ik vermoed dat deze dieren van elders kwamen en de buitenplaats aan doen om even te jagen

Watervleermuis: Op de brug over de vijver hebben we deze soort over het water zien jagen. Ook weer later op de avond, ik vermoed één exemplaar, dus komt waarschijnlijk van elders. Het vijvertje is ook te klein om als primair jachtterrein te dienen.”

In september zal een vervolgonderzoek plaatsvinden om te kijken of ze wel of geen winterverblijf hebben op het terrein.

MKH