“Begeerlijk Berbice” opnieuw in de belangstelling

20 oktober 2015

Een jaar na het verschijnen van Begeerlijk Berbice, staat het boek over onze buitenplaats opnieuw in de belangstelling met een nominatie voor de Ithakaprijs 2015. Deze prijs is ingesteld door de sKBL, Stichting Nederlandse Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen en wordt jaarlijks uitgereikt voor interdisciplinair (wetenschappelijk) onderzoek rond kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen.

Voor de Ithakaprijs 2015 zijn boeken ingediend, er zijn boeken door de jury geselecteerd (zoals het Berbice boek) en de stichteres van het fonds heeft boeken aangedragen. Alles is bekeken, daar zijn nominaties uitgekomen en vervolgens is de winnaar gekozen. Op de bijeenkomst op kasteel Groeneveld van 7 oktober zijn de nominaties en keuzes uitgebreid toegelicht door juryvoorzitter Paul Schnabel. Ons boek voldoet volgens de jury niet aan het criterium van de prijs dat het ‘verbindend’ moet zijn (gedoeld wordt op ‘tussen buitenplaatsen onderling’), maar is wel heel interdisciplinair opgezet. Dat werd, naast het feit dat het een mooi boek is, bijzonder gewaardeerd door de jury. Een mooie erkenning voor het werk!

U kunt nog exemplaren aanschaffen via de winkels van boekhandel De Kler in Voorschoten en omstreken. U kunt het boek ook thuis ontvangen na overmaking van € 25 (incl. € 7,50 verzendkosten) op rekeningnummer NL74 RABO 0305 2994 33 t.n.v. de Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten. Dan wordt het boek per post verzonden.

De Leidse Bibliotheek in de Nieuwstraat besteedde in oktober speciale aandacht aan boeken over landgoederen en kastelen. Begeerlijk Berbice nam een centrale plaats in, boven een informatiebord met foto’s van het hoofdhuis, Pieter de la Court van der Voort en zijn boek uit 1737. Met dank aan dhr. H. Klom uit Leiden voor dit bericht en de bijbehorende foto’s!