‘Bloed in de rivier’

31 augustus 2022

Lezing over een massale slavenopstand in de kolonie Berbice op 20 september

In 1763 vond een grote slavenopstand plaats in de toenmalige Nederlandse kolonie Berbice in Zuid-Amerika. De buitenplaats Allemansgeest in Voorschoten werd bijna zestig jaar later omgedoopt tot Berbice, een naam die Voorschoten blijvend herinnert aan het koloniale verleden en de daaraan gekoppelde schaduwzijde: het slavernijverleden.

In het culturele programma van buitenplaats Berbice vertelt slavernijhistoricus professor Marjoleine Kars op dinsdag 20 september over de opstand in Berbice en over de relatie tussen de kolonie en de buitenplaats.

Verschrikkelijke leefomstandigheden

In het boek ‘Bloed in de rivier’ (2021) onderzoekt Marjoleine Kars (University of Maryland, VS) een vrijwel onbekend stuk koloniale geschiedenis. Duizenden tot slaaf gemaakten kwamen in februari 1763 in de kolonie Berbice (deel van het huidige Guyana) in opstand tegen hun overheersers en hun verschrikkelijke leefomstandigheden. Uiteindelijk sloegen de Nederlanders de opstand neer, maar de revolutie had toen een jaar geduurd. ‘Bloed in de rivier’ is, zoals in recensies terecht wordt geconstateerd, ‘een belangrijke verrijking van onze kennis van het Nederlandse koloniale verleden, van slavernij en de strijd om vrijheid.’

Kolonie en buitenplaats

Hoewel de overeenkomst in naam tussen de kolonie Berbice en de buitenplaats opvalt, is dat niet voldoende om een direct verband te leggen, maar het maakt wél nieuwsgierig: Welke bewoners waren verbonden aan koloniale activiteiten en waarom draagt de buitenplaats deze naam? Wat wisten mensen op buitenplaatsen over koloniën en slavernij. En wat voor invloed hadden koloniale activiteiten op het leven hier? Enkele van deze vragen zijn in juni aan de orde gekomen in de eerste vanuit de buitenplaats georganiseerde slavernijlezing door Karwan Fatah-Black. Marjoleine Kars vertelt nu over Berbice, over de strijd van de tot slaaf gemaakten en over de relatie tussen deze kolonie en de Voorschotense buitenplaats. Nancy Jouwe (onderzoeker slavernijverleden, cultuurhistoricus, publicist) is deze avond moderator.

Lezing in Het Kruispunt

Praktische details: dinsdagavond 20 september, Schoolstraat 2, Voorschoten. Aanvang: 20:00u, inloop: 19:30u. Toegangskaarten aan de deur of bestellen door € 7,50 pp over te maken op NL98ABNA0505504790 t.n.v. Cultuurhistorische Buitenplaatsen. U ontvangt geen bevestiging. U kunt meerdere personen opgeven, wij zien dat aan de hoogte van het bedrag. Voor vragen: info@buitenplaatsberbice.nl.

De Stichting tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen is opgericht in 2000 en beheert sinds 2009 de buitenplaats Berbice. De Vrienden van Berbice zijn begin 2016 opgericht met als doel het organiseren van culturele activiteiten en het werven van Vrienden, die Berbice een warm hart toedragen en willen helpen om de buitenplaats weer in oude luister te herstellen. Alle eventuele opbrengsten van culturele activiteiten komen ten goede aan de buitenplaats.

Voor meer informatie over de lezing of de Vrienden van Berbice: info@vriendenvanberbice.nl 

Meer artikelen