Dank aan Bomenfonds

15 april 2017

“Kan het low-budget of moet het no-budget?” is een veel gestelde vraag, maar zonder subsidies en giften komt het werk op Berbice op een gegeven moment tot stilstand, hoe hardwerkend en creatief de vrijwilligers ook zijn! Daarom is het hartverwarmend dat in april een subsidie is toegezegd van een fonds op naam, een Bomenfonds, onder de paraplu van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Hiermee kan een begin worden gemaakt met van het herstel van het park op basis van de eerste adviezen uit het Zocherproject, kunnen enkele fruitbomen worden toegevoegd aan de hoogstam boomgaard achter de oranjerie, en kan de leifruit collectie worden uitgebreid. Het zagen en monteren van de spalieren gaan we met onze vrijwilligers uitvoeren, maar we zullen t.z.t. de heer en mevrouw Popp hartelijk uitnodigen om ook zelf de spade in de grond te steken bij het planten van een jonge boom voor de toekomst van Berbice.