Eerste fase restauratie kan beginnen

16 december 2013

Op zaterdag 14 december werd het officiële startschot gegeven voor de restauratie. Dankzij subsidie van de provincie Zuid-Holland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Hendrik Mullerfonds is het mogelijk de eerste fase van de restauratie, het wind- en waterdicht maken van het dak, te starten.

Voor het huis op het grasveld staat het nieuwe bouwbord met daarop de donateurs van de eerste fase. Voor de feestelijke ‘onthulling’ van het bord waren gedeputeerde Han Weber van de provincie en het voltallige college van burgemeester en wethouders Voorschoten aanwezig.

Han Weber gaf het officiële startsein door het ontsteken van schijnwerpers op het bord. Daarna wandelden onze gasten door het park naar de oranjerie. Tijdens die wandeling kregen ze enthousiaste verhalen van vrijwilligers over de activiteiten van de vrijwilligers, de rozentuin en onze plannen met het leifruit. Zowel de gedeputeerde als het college toonde veel interesse in de buitenplaats en het vele werk dat door vrijwilligers verzet wordt.

In de oranjerie waren er toespraken van Han Weber en Inge Adema. De gedeputeerde overhandigde een symbolische cheque van € 350.000. Inge Adema reikte ons de vergunning voor de restauratie uit en beiden deden dat met hele warme woorden voor Berbice. De gedeputeerde noemde Berbice zelfs “een van de belangrijkste projecten van ons provinciaal erfgoedbeleid”. Hij is dan ook van harte uitgenodigd nog een aantal malen met zo’n cheque terug te komen om de hele restauratie van het hoofdhuis, de portierswoning en het park te kunnen realiseren.

De restauratie van Berbice is een gefaseerd project. De financiering die nu rond is, is slechts voldoende voor fase 1 van 4. Dat is alleen nog het wind- en waterdicht maken van het dak. Daarna volgen nog de gevels, het leidingwerk en het interieur. We zijn hard bezig gelden voor de volgende fases bij elkaar te brengen.

De eerste werkzaamheden voor fase 1 zullen naar verwachting begin volgend jaar aanvangen.

Foto’s René Zoetemelk en Jan Roelfsema

Meer artikelen