ge-Twitter in het park!

29 november 2015

In november 2015 waren er weinig wandelaars op Berbice. Alleen vrijwilligers “verstoren” de winter rust met hun werkzaamheden. Zo is in het rosarium hard gewerkt aan het inplanten van drie nieuwe bedden en de winter snoei, maar de rest van het park lag er rustiger bij. Op maandag 23 november struinde enthousiast vogelaar Jan door het struikgewas met zijn aantekenboekje om te noteren wat hij aan gevleugelde bezoekers aantrof. Leest u de tussenstand even mee?

“Vanmorgen ben ik weer een uurtje gaan kijken en tot nu toe heb ik in totaal 27 soorten op het terrein zelf aangetroffen en ook nog enkele overvliegende soorten gezien die er vrijwel zeker ook wel eens te vinden zullen zijn. Dit betreft slechts vogelsoorten die in herfst en winter in Nederland voorkomen. Hier broedende trekvogels zijn daar nauwelijks bij. Die komen pas weer in het voorjaar van 2016.

Leuk was dat er vandaag ook een Glanskop was, samen met een groepje Staartmezen. In de donkerte van het bos laten die beweeglijke diertjes zich helaas niet zo gemakkelijk fotograferen, maar ik stuur wél een paar andere foto’s mee die ik kon maken vanochtend.

Hier is mijn lijstje tot dusverre: Blauwe Reiger, Nijlgans, Buizerd, Meerkoet, Houtduif, Turkse Tortel, Halsbandparkiet, Grote Bonte Specht, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Merel, Zanglijster, Tjiftjaf, Goudhaan, Staartmees, Glanskop, Pimpelmees, Koolmees, Boomklever, Boomkruiper, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte Kraai, Vink en Keep.”

Er zijn meerdere enthousiaste vogelaars op Berbice die meedenken over het herstel van het parkbos en de nieuwe beplanting die ook aantrekkelijk moet zijn voor onze gevederde vrienden. Ook houden zij zich bezig met het bouwen van nestkastjes voor de soorten die er al zijn, en voor soorten waaraan Berbice in de toekomst gastvrijheid hoopt te gaan verlenen. In de oranjerie staat nu een keur van kastjes in verschillende soorten en maten. Toen ik opmerkte dat een aantal nog geen vlieggat hadden, kreeg ik het spitsvondige antwoord dat die kastjes voor de doe-het-zelf spechten waren!

MKH