Geen OMD 2021

9 september 2021

In navolging van het beleid van OGLV sluiten wij ons aan bij de andere Voorschotense monumenten en zal de buitenplaats Berbice ook in 2021 helaas niet open zijn op Open Monumenten Dag.
Er zijn geen activiteiten, rondleidingen, catering etc. Het is echter altijd mogelijk om het park te bezoeken voor Beschermers, leden van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, open voor bezoek dagelijks van 9.00-18.00 uur. Neem de Beschermers-pas, uw wandelkaart, mee want u kunt hierop gecontroleerd worden.

Meer artikelen