Luidklok voor de portierswoning

9 juli 2015

Ben Ramakers schenkt een “nieuwe” luidklok voor de portierswoning van Berbice

Vele lezers zullen het met eigen ogen al hebben gezien, de restauratie van de portierswoning (Leidseweg 223) is vrijwel afgerond. Ondanks het feit dat de fraaie restauratie al voor vele kersen op de taart heeft gezorgd, missen we nog één mooie kers want het klokkenstoeltje voor de luidklok van de portierswoning is helaas nog leeg. Volgens de verhalen is de oude luidklok lang geleden ontvreemd en het blijkt niet zo eenvoudig te zijn om een mooie oude klok te vinden.

De Stichting is dan ook heel verbaasd en verheugd dat Ben Ramakers, een van de vele vrijwilligers van Berbice, op de Berbice tuinzaterdag in juli langs kwam met een oude luidklok die hij al jaren in de kelder had liggen. De klok is afkomstig van het huis van zijn ouders op de Oude Singel 48 te Leiden. Hij heeft de luidklok naar Voorschoten meegenomen toen het pand werd gerestaureerd. Ben is blij dat zijn klok nu een mooi plekje heeft gevonden op de buitenplaats Berbice.

Deze laatste (?) kers op de taart zal door aannemersbedrijf Burgy BV. uit Leiden iets worden aangepast  zodat deze in het bestaande klokkenstoeltje kan hangen en via de nog aanwezige oude katrollen in het huis kan worden bediend.

Michel van den Boer