Nestkasten voor vogels op Berbice

20 december 2020

Vroeger was ‘de kanarie in de kolenmijn’ spreekwoordelijk: zodra die dood neerviel in een mijnschacht was dat voor de mijnwerkers het signaal dat ze een veilig heenkomen moesten zien te vinden: koolmonoxide!!  De boodschapper van het slechte nieuws tegenwoordig is de natuur: vogels en dieren sterven uit of nemen in schrikbarende aantallen af, zoals bijvoorbeeld onze eigen weidevogels met 70% in de afgelopen twintig jaar.  Er is dus alle reden om drastische maatregelen te nemen. Vooral voor overheden ligt hier een belangrijke taak, maar ook voor burgers: alle beetjes helpen immers.

Berbice is een klein groen ‘eiland’ met het potentieel om daar een groene parel van te maken. Biodiversiteit is het magische woord om dit te realiseren: hoe diverser de natuur en daarmee het voedselaanbod, hoe diverser het aantal gebruikers. Veel groen is een eerste vereiste voor vogels vanwege hun nesten en beschutting. Daarnaast  hebben ze uiteraard voedsel nodig.  Welnu, een gevarieerde biotoop trekt  veel verschillende insecten aan die op hun beurt weer tal van soorten vogels en dieren aantrekken.

Een jaar of vijf geleden hebben enkele vogelminnende Berbice vrijwilligers besloten om de vogels daar een handje te helpen: ze maakten zo’n 20 nestkasten en hingen die op, verspreid over heel Berbice. Veel vogels kunnen op eigen gelegenheid een nest maken, maar er zijn er die hulp op prijs stellen; denk aan mezen, spechten, boomkruipers, spreeuwen, ja zelfs uilen. Jaarlijks houden de heren een ‘schouw’ waarbij elke nestkast wordt geïnspecteerd en schoongemaakt. De nestkasten blijken in een behoefte te voorzien: gemiddeld wordt een derde ervan gebruikt. Uitzondering tot nu toe is de uilenkast, hoewel bekend is dat er bosuilen nestelen op het nabij gelegen Berenstein.

Ook hebben zij op twee plaatsen langs de grote vijver voor de ijsvogel nestgangen gemaakt. Dit prachtige, maar o zo schuwe vogeltje heeft dit jaar maar liefst op twee verschillende plekken op Berbice een nest gehad. Als gevolg van het schoonmaken en uitdiepen van de vijver dat binnenkort zijn beslag gaat krijgen, krijgt de ijsvogel nog een extra kans om met succes op Berbice te nestelen.

Hans T.