Nieuwe bomen op Berbice

4 maart 2024

Alweer voor het derde jaar op rij, zijn er op onze buitenplaats bomen aangeplant. En dan meteen maar een flinke maat, zo’n 4 meter hoog en niet te tillen zo zwaar. Daarvoor hebben we gelukkig een shovel kunnen huren. De grote vrachtwagens die de bomen brachten konden niet door het hek, maar moesten hun vracht voorzichtig op de stoep neervlijen.

Er kwamen 14 zomereiken (Quercus Robur) van een kwekerij van Staatsbosbeheer zodat we gegarandeerd Nederlandse bomen planten en nog 10 speciale bomen van een commerciële boomkwekerij. Bij speciaal moet je denken aan opvallend qua bloeiwijze of naam. Twee zilverberken, een zilverboom (vanwege de naastgelegen Zilverfabriek), een zakdoekjesboom, een wimperlinde, een koningslinde, een fladderiep, een treurceder, een treurbeukje en een sequioadendron giganteum.

Daarmee vergroten we de biodiversiteit en handelen we in de geest van Zocher senior, de landschapsarchitect die in 1802 het park van Berbice ontwierp en aanlegde. In die tijd probeerde eigenaren van buitenplaatsen elkaar de loef af te steken door bijzondere of zelfs exotische bomen te laten importeren.

De 14 eiken waren nodig om de lanenstructuur van Berbice te versterken en het quinconce verband in de zichtas (het grote gazon achter het hoofdhuis) aan te vullen. In de loop der jaren bezwijken helaas af te toe bomen.

De nieuwe bomen krijgen allemaal een kunststof gietrand en twee steunpalen om ze door de eerste jaren heen te helpen; daarna halen we die weer weg. Hopelijk hoeft de komende zomer niet zoveel water gegeven te worden als de afgelopen droge zomers.

Meer artikelen