Restauratie aannemer fase 1 gekozen

7 maart 2014

De Stichting tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen, de eigenaar van Buitenpaats BerbiceĀ  heeft gekozen voor aannemer Burgy uit Leiden voor het uitvoeren van fase 1 van de restauratie van het hoofdhuis.

Fase 1 behelst de restauratie van het dak, de goten en de kroonlijst. De werkzaamheden zullen ongeveer een half jaar in beslag nemen en starten eind maart. Fase 1 wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van Provincie Zuid-Holland, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Hendrik Mullerfonds.

Voorzitter Remko Posthuma: “Ik ben zeer verheugd dat met de steun van de fondsen en de overheid de restauratie van het hoofdhuis kan beginnen. Toen de stichting de buitenplaats verkreeg van mejuffrouw Begeer, zag de toekomst van de buitenplaats er heel anders uit. In vijf jaar tijd is er door de inzet van vele vrijwilligers een ommekeer gekomen in de vooruitzichten. Nu kan de restauratie van het vervallen hoofdhuis eindelijk starten.”

Voor de vervolgfases van de restauratie is de stichting bezig met het werven van aanvullende fondsen. Het Van der Mandele fonds heeft al een toezegging voor fase 2 gedaan. De totale restauratie zal enkele jaren in beslag nemen.