Tuinzaterdag april

6 april 2014

Het was goed dat we tuinzáterdag hebben en niet tuinzòndag, want vanochtend regende het (even). Gisteren begon de dag wat sombertjes maar allengs klaarde het op en aan het eind van de dag zaten we na gedane arbeid heerlijk in de zon.
Er heeft een groep van zeven in de voortuin zevenblad getrokken. Dat is een secuur werkje, want er mag niets achterblijven. Een ander zevental stond achter de kruiwagen. In de voortuin maken we een talud en daar waren naar schatting 100 kruiwagens zand voor nodig. Nou we hebben er 140 gestort en het waren er nog niet genoeg, wel hebben we er lange en lamme armen van gekregen.

Langs het Nicolaaspad is de bagger uit de sloot van zwerfvuil ontdaan en afgevoerd. De brommer, die uit de sloot is gekomen staat nu bij het voorhek. Aan de voorkant van het huis op de gemeentegrond is de helft van het gebergte afgevoerd. Er ligt nog een karwei voor de maand mei. Het viertal dat hier aan de slag was, zwoegde voor zeven! Ook in het rosarium is gewerkt aan zeven paden.  Voorlopig is er nog voldoende werk voor meerdere zeventallen.