Tuinzaterdag november

5 november 2013

De afgelopen tuinzaterdag stond wel in het teken van de storm van 28 oktober. Er was toch behoorlijk veel schade met een aantal grote omgewaaide bomen en het stuk van de muur à retranchement, dat er spontaan bij was gaan liggen. Ook het dak van de oranjerie lag open.

Er moest en kon dan ook weer veel werk worden verzet: het grote grasveld achter het huis is weer schoon opgeleverd, er is veel hout gezaagd en gekloofd en van de omgewaaide bomen is een groot deel alweer geruimd. De rest wacht op een meer professionele aanpak. Met de extra steiger van de voorzitter kon het voltallige bestuur het dak van de oranjerie weer in het gelid brengen. De gehavende muur à r. kreeg een dekje tegen het kapot vriezen en de stenen zijn veilig opgeborgen. En passant werd er gezeefd en geklept bij de pompoenhoop en kon veel tuinaarde en compost in het grote bed bij de eik worden gestort. De 100 zakken tuinaarde, die met vereende krachten binnengesleept werden, zijn zo al weer goeddeels verdwenen. Voor het eerst hebben we koffie in twee ploegen gedronken, de taart smaakte er overigens niet minder om.