Boekpresentatie Begeerlijk Berbice

17 september 2014

Op een stralende septembermorgen is vrijdag 12 september het boek ‘Begeerlijk Berbice, de buitenplaats en haar bewoners‘ gepresenteerd. De Oranjerie van Buitenplaats Berbice zat helemaal vol met ruim 70 genodigden. De eerste twee exemplaren van het boek werden overhandigd aan de heer Han Weber, lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland en aan mevrouw Bianca Bremer, wethouder van de gemeente Voorschoten. Ook de leden van de Werkgroep Historisch Berbice waren present. Zijn zijn verantwoordelijk voor de totstandkoming van het prachtige en rijk geïllustreerde boek dat ingaat op de lange historie van de buitenplaats en haar vele bewoners door de eeuwen heen.

Remko Posthuma, voorzitter van de Stichting tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen (de stichting die eigenaar is van Berbice) vertelde over hoe hij als jongen van 14 op de buitenplaats startte als hulp in de tuin en opgroeide in de nabijheid van mejuffrouw Begeer. Zij was de laatste bewoonster van de buitenplaats. Mejuffrouw Begeer leerde hem te kijken naar de dingen en inspireerde hem de kunstenaar te worden die hij nu is. Remko vertelde verder hoe en waarom de stichting Berbice wil behouden als een buitenplaats waar nog zoveel historische waarde behouden is gebleven.

Korneel Aschman, een van de auteurs, vertelde hoeveel invloed de tuinmannen vroeger hadden op de inrichting en het ontwerp van de tuinen van de buitenplaatsen: “Als je een hippe tuin wilde als eigenaar, wist de tuinman vaak precies welke tuinarchitect je op dat moment het beste kon inhuren”.

Na een kort intermezzo met het prachtige gedicht ‘Berbice’, geschreven en voorgedragen door Brig van den Acker, vervolgde Carla Scheffer de bijeenkomst. Zij is een van de auteurs, mede-samensteller en iniatiefneemster van het boek. Carla vertelde meer over de ‘making of’ van het boek gedurende de afgelopen drie jaar en ging in op de relaties tussen architecten, ambachtslieden en eigenaren van de buitenplaats.

De laatste spreker van de ochtend was Olle de Graaff, adjunct-directeur van Burgy Bouwbedrijf. Burgy is verantwoordelijk voor de restauratie van het hoofdhuis en is sinds kort ook gestart met herstelwerkzaamheden aan de portierswoning, naast de ingang van Berbice. Olle vertelde hoe zijn bedrijf veel jonge mensen opleidt en kennis overdraagt aan de nieuwe generatie. Burgy heeft op dit moment 21 leerlingen aan de slag. Het duurt ongeveer 10-15 jaar voordat zij het restauratievak beheersen en ‘meester’ kunnen worden.

Stan Dessens, voorzitter van de Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten (OGLV) en tevens bestuurslid van Berbice, overhandigde vervolgens de eerste exemplaren van het boek aan de Gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland de heer Han Weber en aan de Voorschotense Wethouder mevrouw Bianca Bremer. Beiden gaven aan zeer verheugd te zijn met het verschijnen van het boek Begeerlijk Berbice én de restauratie van de buitenplaats.

Tot slot werd in het rosarium onder het genot van een glaasje met versnapering de Werkgroep Historisch Berbice nog eens letterlijk in het zonnetje gezet. Aansluitend was het mogelijk de geheimen van de buitenplaats zelf te ontdekken tijdens een rondleiding door vier van de auteurs van het boek.

Aan het enthousiasme van de vele bezoekers was af te leiden dat Berbice mensen ook vandaag de dag in het hart weet te raken. We spreken de wens uit dat met dit boek de kracht van Berbice nog verder zal reiken en nog meer mensen geïnspireerd zullen raken om hun steentje bij te dragen aan het in oude luister herstellen van deze prachtige buitenplaats midden in Voorschoten.

Het boek is te bestellen via de website van OGLV.

Tekst: Mirjam Ros
Foto’s: Ellen de Vette en vrijwiligers van Berbice