Een tentoonstelling, een boek en Open Monumentendag

20 juli 2014

Het wordt een druk najaar met een tentoonstelling, de Open Monumentendag en de verschijning van het boek Begeerlijk Berbice.

Op 13 september is het Open Monumentendag. Zoals de afgelopen jaren is buitenplaats Berbice ook dit jaar weer geopend voor bezoekers. Deze keer heeft de dag echter iets bijzonders. Het hoofdhuis wordt gerestaureerd door aannemer Burgy, die op Open Monumentendag rondleidingen zal verzorgen op de steigers. Een unieke kans om de gevels en dakconstructie van dichtbij te bekijken, en daarbij natuurlijk de omgeving van een hoog gelegen standpunt te bezien. Meer informatie over het programma volgt binnenkort.

Van 29 augustus tot en met 26 oktober is er een tentoonstelling in het Museum Voorschoten over Markante Vrouwen. Een van deze vrouwen is mejuffrouw Begeer, de laatste bewoner van Berbice. In de tentoonstelling krijg je een kijkje in haar leven, dat voor een groot deel in het teken stond van het behoud van Berbice en vele andere (monumentale) panden in Voorschoten.

Na de zomer verschijnt het boek Begeerlijk Berbice over de geschiedenis van de buitenplaats en haar bewoners. Dit boek is geschreven door de vrijwilligers van de Werkgroep Historisch Berbice, die met jaren van archiefonderzoek veel nieuwe feiten boven tafel hebben weten te brengen. Zodra meer bekend is over de verschijningsdatum, zullen we dit via deze website bekend maken.