Ode aan de Retranchement muur

28 februari 2016

“Ze noemen mij de muur à retranchement
wel deftig maar ik ben gewoon van stenen en cement.
Ik zwijg en uit geen klachten
maar langzaam aan verminderden mijn krachten.”

Onder de vijf soorten experimentele tuinmuren van Berbice, ooit gebouwd om het leifruit in de 17e eeuw te ondersteunen, neemt de Retranchement muur een bijzonder plaats in. Het is een vrijstaande muur in het park die in het verleden door vandalisme is beschadigd, en mede door zijn hoge leeftijd er maar treurig bijstond. Toen een storm ook nog een gedeelte deed instorten, werd het tijd voor heldhaftige daden!

De renovatie van de buitenplaats Berbice omvat ook het herstel van verschillende aspecten van het park. De muur maakt daar deel van uit als onderdeel voor de terugkeer van het historische leifruit. Met financiële steun van het Klokkenfonds van Berbice besloot het bestuur tot de reddingsoperatie. Vrijwilligers hielpen mee met het uitgraven van de fundamenten zodat deze versterkt konden worden, dat heet “vertinnen”. Vervolgens werd ook het metselwerk hersteld en de ingestorte travee weer opgebouwd.

Op een koude werkdag in het najaar was de muur weer klaar voor de volgende 300 jaar, en werd symbolisch doorgegeven aan Hennes Claassen, onze leifruit expert. Hierbij werden de 12 Comtesse peertjes van de eerste leifruit oogst op Berbice genuttigd, de vlag ging in top (van de bezemsteel), en onze penningmeester gaf blijk van een dichterlijke geest door zijn Ode voor te dragen. Geniet u van Poëzie op de buitenplaats door Ode retranchementmuur aan te klikken

Bij de muur staan nu vier perzikboompjes en één grote leifruitpeer aan de voorkant, en aan de achterkant zijn een 20-tal kruisbessen neergezet. Met het herstel van de muur en het planten van leifruit zijn we er echter nog niet. Ooit zullen we er mee naar buiten gaan treden om de kennis van het kweken van leifruit door te geven aan volgende generaties. Deze historische tuincultuur doorgeven is een van de sporen uit onze toekomstvisie.

MKH

Meer artikelen