Beweging in het bomenbestand

28 januari 2017

In het park en de tuinen wordt het hele jaar door hard gewerkt. In de komende week zal dat werk vooral zichtbaar zijn met betrekking tot het bomenbestand. Helaas is een aantal bomen aan het einde van hun levenscyclus gekomen of geveld door ziekte en deze moeten worden verwijderd. Later in dit jaar zullen veel jonge en gevarieerde bomen worden geplant. Dit past in de plannen voor het herstel van Berbice als één van de vroegste park ontwerpen van J.D. Zocher.

Vanaf maandag, 30 januari komt een hoveniersbedrijf een aantal zieke bomen omzagen. Er is uiteraard voor deze bomen een kapvergunning aangevraagd en verleend door de Gemeente Voorschoten. Het betreft wat kleinere bomen op het terrein, esdoorns en kastanjes, die onzichtbaar zijn vanaf de weg. Maar ook de grote populier aan de Leidseweg vlakbij het St. Nicolaespad en een grote beuk langs het St. Nicolaespad moeten tot ons verdriet worden gekapt.

Daarnaast worden overhangende takken afgezaagd van de andere populier langs de Leidseweg en van wat haagbeuken langs het Nicolaespad. Ook dat is goedgekeurd door de Gemeente, die zelfs op spoed had aangedrongen vanwege mogelijk gevaar bij storm. Alles gebeurt door professionals met een hoogwerker etc. De stilte zal dan tijdelijk ver te zoeken te zijn door het geluid van kettingzagen en versnipperaars. Alles wat op de openbare weg valt, wordt uiteraard opgeruimd.

In december 2016 is een deel van de historische hoogstamboomgaard op Berbice aangeplant. Er zullen nog meer bomen volgen. Voor een gezond bos is het belangrijk dat er toch oud en dood hout overblijft. Op Berbice zijn er daarom veel houtwallen waar de kleine dieren zoals muizen, vogels, amfibieën en insecten, kunnen schuilen en foerageren. De nestkastjes zijn schoongemaakt en weer opgehangen. Voor flora én fauna wordt zo goed mogelijk gezorgd. Over het parkherstel in lijn met het ontwerp van J.D. Zocher (1803/4) bericht ik u op deze website later in het jaar.

MKH

 

 

Meer artikelen