Zocher en Berbice

10 augustus 2015

De Zocherparken in Zuid-Holland krijgen een kwaliteitsimpuls. Het doel is de landschapsparken, ontworpen door de bekende familie van tuinarchitecten Zocher, duurzaam in stand te houden. Berbice werd in de Franse tijd bewoond door J.P Pompe van Meerdervoort, die tevens burgemeester van Voorschoten was. In 1802-3 huurde hij Johan David Zocher Sr. in om de buitenplaats een moderner aanzicht te geven met een landschappelijk park. Zo zorgen de grote langgerekte slingerende vijver, de slingerpaden en de bijzondere brug vandaag nog steeds voor een besloten en romantische sfeer.

De gemeenten Voorschoten, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Delft en Den Haag werken samen o.l.v. het Erfgoedhuis Zuid-Holland, en met steun van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) om de kenmerken van de parken in kaart te brengen en verder archiefonderzoek te doen. De aanleiding is gelegen in de sleetsheid van de parken, het noodzakelijke onderhoud en beheer door verval van boom- en struiklaag en het veranderende gebruik. Hoe zorg je dat deze bijzondere parken weer 100 jaar vooruit kunnen met behoud van de Zocher-kenmerken? Het project zal er ook op gericht zijn om bezoekers en wandelaars te informeren over het unieke karakter van deze parken.

Voor Berbice neemt vrijwilliger Hennes Claassen deel aan dit overleg in 2015. Hennes Claassen is verantwoordelijk voor het groenonderhoud van de buitenplaats Dorrepaal en vrijwilliger bij verschillende Zocherparken, waaronder Berbice. Hij is tevens lid van het Gilde van Tuinbazen en kent de problematiek van het groenonderhoud uit de praktijk. Op Berbice staat hij bekend als onze “perenfluisteraar” omdat hij de drijvende kracht is achter het herstel van het leifruit. Op OMD 2015, 22 september a.s., om 15.00 uur vertelt hij daarover in een rondleiding op Berbice.

In ons boek Begeerlijk Berbice (2014) is al veel op papier gezet over Zocher en Berbice door Korneel Aschman, lid van Werkgroep Historisch Berbice. Hij maakt ook deel uit van deze klankbordgroep Zocherparken. Ook WHB-leden Carla Scheffer en Els Fisher, die samen de eindredactie van Begeerlijk Berbice op zich namen, zijn vertegenwoordigd.

U kunt meer lezen via onderstaande links:
Aftrap in Wassenaar: http://www.wassenaar.nl/portal-wassenaar/nieuws_297/item/burgemeester-hoekema-geeft-aftrap-kwaliteitsimpuls-zocherparken_6904.html
Monumentaal; http://www.monumentaal.com/zocherparken-in-zuid-holland/
Tuinhistorisch Genootschap Cascade: http://www.cascade1987.nl/project-kwaliteitsimpuls-zocherparken/
Monumenten: https://www.monumenten.nl/nieuws/kwaliteitsimpuls-zocherparken-zuid-holland