Zocherpark Berbice in 2017

26 maart 2017

Berbice beschikt over een lommerrijk park. Hoge bomen met indrukwekkend dikke stammen en laag struikgewas, een afwisselende begroeiing langs kronkelige wandelpaden en waterpartijen versterkt de sfeer van een restje natuurlandschap. Het is echter niet wat het lijkt: dit park is aangelegd en speciaal ontworpen om op de natuur te lijken. Dat de befaamde tuinarchitect J.D. Zocher Sr. hier een grote rol in heeft gespeeld, werd ontdekt toen correspondentie hierover werd aangetroffen in een familie archief. In 1803 verleende Johan Pompe van Meerdervoort, burgemeester van Voorschoten en toenmalig eigenaar van Berbice, opdracht tot de werkzaamheden. Omdat het dit jaar op 15 mei 2017 exact 200 jaar geleden is dat Johann David Zocher Sr. overleed, is er alle reden om aandacht te besteden aan dit bijzondere Zocherpark.

In augustus 2015 ging het project Kwaliteitsimpuls Zocher parken van start om de kenmerken van dergelijke parken in kaart te brengen en verder archiefonderzoek te doen. Op 7 april a.s. zullen de resultaten  daarvan worden gepresenteerd op een symposium op huize De Pauw in Wassenaar.  Omdat Berbice een unieke plaats inneemt in het oeuvre van Zocher Sr., en omdat de resultaten mede bepalend zullen zijn voor de geplande werkzaamheden in ons park zelf, vond afgelopen weekend een bijeenkomst plaats om de vrijwilligers van Berbice te informeren.

Het Erfgoedhuis Zuid-Holland, afdeling Erfgoed & Ruimte organiseert voorafgaand aan dit symposium, op dinsdag 4 april een Beheerdersdag Zocherparken o.l.v. Korneel Aschman (Werkgroep Historisch Berbice en co auteur Boek Begeerlijk Berbice) en Peter Verhoeff.  De deelnemers bezoeken eerst Vredenoord en Rust en Vreugd. Daarna krijgen zij op onze buitenplaats toelichting op de werkwijze van de architecten Zocher Sr. en Jr. en een rondwandeling  met als thema: Beleving van een Zocher Sr.-park in afwachting van herstel.

Later dit jaar zullen vanuit Berbice informatie bijeenkomsten worden georganiseerd voor de gemeente Voorschoten, de Vrienden van Berbice en mogelijk ook voor omwonenden. Het doel van onze Stichting is de instandhouding van de gehele buitenplaats en het behoud van de specifieke buitenplaats cultuur voor toekomstige generaties. Met de ontwikkeling van het park van Berbice als voorbeeld van de “Vroege Landschapstijl” onderstreepte J.D. Zocher de bijzondere culturele en maatschappelijke rol die Berbice in het verleden heeft gespeeld. Het is dan ook terecht dat hij dit jaar, 200 jaar na zijn overlijden, weer onder de aandacht wordt gebracht.

Op zondag 21 mei 2017 wordt door het Vriendenteam van Berbice een fietstocht georganiseerd langs Duivenvoorde, De Pauw en Berbice, in het kader van de belangstelling voor de Zocher familie. Nadere informatie hierover zal volgen op de Vrienden pagina van deze website.

MKH