Aanvraag bomenkap

29 oktober 2017

Er is een vergunning aangevraagd bij de gemeente voor de kap van 25 bomen op landgoed Berbice. De gemeente Voorschoten heeft i.v.m. aanleg van de Rijnlandroute en verbreding van de A44 een ongekende, en volgens velen onnodige vorm van bomenkap doorgang laten vinden. We kunnen ons voorstellen dat onze aanvraag in eerste instantie bezorgdheid wekt: waarom bomen kappen op Berbice? De aanvraag maakt echter deel uit van een doordacht plan van de Stichting dat natuurbehoud én herstel van het landschapspark als duidelijk doel heeft. Meer en gevarieerder bomen zijn, en zullen worden geplant.

Het klinkt vrij drastisch, 25 bomen, maar daar vallen ook bomen onder die met één hand zijn te omvatten en spontaan gegroeid zijn op plekken waar ze geen potentieel hebben of andere bomen hinderen in hun groei. Er vallen oudere bomen onder die op omvallen staan of die gevaar opleveren doordat ze ziek zijn (iepenziekte/kastanjebloedingsziekte). Het park heeft in de lange jaren voor het overlijden van Mej. Begeer veel achterstallig groot onderhoud opgelopen. Daardoor zijn er verhoudingsgewijs meer oude en zieke bomen. Niet al het oude hout zal verdwijnen want het park is een biotoop, en nestel-, foerage- en schuil-mogelijkheid voor insecten, vogels en kleine zoogdieren moet aanwezig blijven.

Dit voorjaar is uit een groot onderzoek naar de landschapsarchitect J.D. Zocher sr. gebleken dat Berbice uniek is als vroeg landschapspark van Zocher. U heeft hierover kunnen lezen op de website: Zocherpark Berbice in 2017 & Uniek Zocherpark. Er wordt gewerkt aan een degelijk herstelplan op basis van dit onderzoek. Er zijn en worden fondsen gezocht om het park te herstellen als landschapspark met gevarieerde beplanting.

Een essentieel onderdeel van dit herstel is het planten van bomen. Het park moet zijn beslotenheid weer terugkrijgen met een gevarieerd bomenbestand. Er zullen relatief grote bomen worden terug geplant op plaatsen waar die vroeger stonden. Het tempo zal worden aangepast aan wat we als vrijwilligers zelf kunnen doen want daardoor blijven de kosten relatief laag en kan er meer worden geïnvesteerd in het groen zelf. Los hiervan zijn al appel-, peer- en pruimenbomen geplant achter de oranjerie. Langs de oprijlaan en in de tuin vóór het huis zijn bomen aangeplant waaronder een Tulipifera Liriodenron (Tulpenboom). In de afgelopen paar jaar zijn op diverse plaatsen leifruitbomen geplant en ook in de historische moestuin zullen nieuwe boompjes een plek krijgen. In de rozentuin bevindt zich de “kraamkamer” van de boompjes die we met dit doel zelf opkweken.

Bij de eerdere kap van bomen in januari is er een bericht uitgegaan naar “de buren van Berbice” en dat zal ook dit keer gebeuren. De huidige aanvraag voor bomenkap maakt dus deel uit van een doordacht plan dat natuurbehoud en herstel van het landschapspark als duidelijk doel heeft. Zo werken we voor de toekomst en volgen op grotere schaal het motto van ons leifruitteam: snoeien doet groeien en bloeien!

MKH

Meer artikelen